Thursday, June 19, 2014

Hỏi Thăm TNLT Đặng ngọc Minh Sau khi ra tù

Bà Đặng Ngọc Minh bị kết án 3 năm tù giam, 2 năm quản chế theo khoản 2 điều 79 BLHS. Trong gia đình bà còn có 2 người con cũng bị kết án trong vụ án này đó là chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn và anh Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc. Chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn con gái bà bị kết án 8 năm tù giam và 3 năm quản chế theo khoản 1 điều 79 BLHS, anh Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc con trai bà bị kết án theo khoản 2 điều 79 BLHS nhưng được hưởng án treo.
Kính mong quý vị bấm vào nút này để nghe

Chân dung Nguyễn Đặng Minh Mẫn, con gái bà Đặng Ngọc Minh