Sunday, June 29, 2014

Cuộc trò truyện giữa POCF và cô Đỗ Thị Minh Hạnh

Đỗ Thị Minh Hạnh, một trong những người sáng lập "Phong Trào Lao Động Việt" đã được trả tự do từ trại tù Nam Hà. Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt vào tháng 10-2010 và bị kết án 7 năm tù cùng hai người bạn là Đoàn Huy Chương và Nguyễn Hoàng Quốc Hùng. Theo đúng như bản án thì Hạnh chỉ được về vào tháng 10 năm 2017, nhưng do áp lực thế giới Hạnh đã được về trước thời hạn 3 năm, hôm nay cô dành cho quỹ TNLT cuộc trò truyện sau, đặc biệt cô đã hát tặng các anh em tranh đấu hai tác phẩm cô sáng tác trong tù, kính mời quý vị theo dỗi.

Kính mong quý vị bấm vào đây để nghe