Saturday, April 12, 2014

Tù Nhân Lương Tâm Vi Đức Hồi Vừa Được Về

Chúng tôi nhận được tin ông Vi Đức Hồi vừa được về vào lúc 10.30 sáng VN ngày 12-4-2014. Chúng tôi đã gọi về hỏi thăm sức khoẻ và chúc mừng ông kính mời quý vị theo dõi. Kính mong quý vị bấm vào nút này để nghe