Monday, March 31, 2014

Ông Gioan Baotixita Nguyễn Hữu Cầu làm chứng về quyền năng thiên chúa.

Nhạc và lời ca Nguyễn Hữu Cầu.

Cây thánh giá đã đến với con từ chốn tối tăm lầm than
Cây thánh giá đã đến với con từ chốn địa ngục trần gian
Dù chỉ làm bằng mảnh sọ dừa nhưng đức tin như giải ngân hà
Dù chỉ làm bằng mảnh sọ dừa nhưng đức tin con ví khôn cùng

Con hằng đêm cầu những câu kinh
Xin thành tâm cùng chúa cao minh
Cho lòng con bền vững đức tin trọn dâng lên chúa

Nay Việt Nam đầy lũ ma vương 
Hai bàn tay nhuộm máu quê hương
Cây tình thương gục chết thê lương, cầu xin chúa thương.

Dây xích sát đã khóa chân con lạnh giá âm thanh hờn căm. 
Con đã biến chiếc xích phi nhân thành chuỗi mân côi huyền linh

Ngồi nguyện cầu từ chốn ngục tù
Cho trái tim vơi nỗi căm thù
Mà hận thù thì cứ tuôn trào 
Không biết mai này sẽ ra sao...