Monday, February 10, 2014

Tù Nhân Lương Tâm Nguyễn Bắc Truyển tường thuật việc công an dùng vũ lực bắt lên Saigon

Quỹ TNLT được anh Nguyễn Bắc Truyển cho biết dự trù đám cưới của anh chỉ khoảng 60 thân hữu, nhưng sau sự kiện anh bị bắt thì rất nhiều người muốn đến dự tiệc cưới này, cho dù chỉ là tiệc chay theo tập quán Phật Giáo Hòa Hảo.
Kính mong quý vị bấm vào nút này để nghe