Wednesday, January 22, 2014

Hội chợ tết 2014 POCF lạc quyên hỗ trợ Tù nhân lương tâm

Đây là hình ảnh tóm tắt 14 tiếng đồng hồ các anh chị em POCF làm hội chợ tết ở Richmond Victoria Australia ngày 19-1-2014 để gây quỹ hỗ trợ các tù nhân lương tâm.