Sunday, September 8, 2013

Nghe ông Đỗ Ty nói chuyện về con gái Đỗ Thị Minh Hạnh

Kính mong quý vị bấm vào nút này để nghe