Monday, July 15, 2013

Một trong những lá thư dân biểu Chris Hayes gởi POCF

Cảm ơn lá thư của bạn và chiếc áo T-shirt Quỹ Tù Nhân Lương Tâm. Tôi nhìn nhận và ngợi khen sự hết lòng chuyển tải mối quan tâm của cộng đồng người Việt Nam đến tôi. Xin cáo lỗi sự chậm trễ trả lời thư của bạn.

Như quý vị biết. Nhân quyền là điều tối quan trọng với tôi, cũng như với cộng đồng người Việt. Tôi chủ trương chống lại sự vi phạm nhân quyền trắng trợn của nước CHXHCNVN qua nhiều lần tại quốc hội liên bang.

Tôi biết rất rõ trường hợp tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và tôi đã viết thư cho bộ trưởng ngoại giao dân biểu Bob Carr vào ngày 25 tháng Sáu năm 2013 nêu rõ sự tệ hại về sức khoẻ và điều kiện nhà tù. Khi đã dẫn đến trường hợp này, tôi tin rằng, chúng ta là những thành viên trong cộng đồng quốc tế thì có nghĩa vụ lên tiếng cho nhừng người không thể nói được. Vì vậy, lá thư đính kèm là bản copy của bản chính tôi đã gởi đến ông bộ trưởng.

Tôi sẽ liên lạc với bạn khi nhận được thư của ông bộ trưởng.

Một lần nữa, cảm ơn đã bớt thời gian bầy tỏ lòng quan tâm với tôi. Tôi sẽ tiếp tục dùng địa vị của tôi trong quốc hội liên bang để làm rõ sự xuống cấp về nhân quyền ở Việt Nam. Vì vậy, Nếu tôi có thể hỗ trợ thêm nữa  về bất cứ điều gì quý vị quan tâm, vui lòng đừng do dự liên lạc văn phòng của tôi số 02 9726 3988.


Trân Trọng

Chris Hayes