Saturday, June 15, 2013

Biển Của Quê Hương

Kìa xa đám tàu giặc bao vây bờ đảo Cát Vàng ... Diệt Tàu xâm lăng, đạn thù bủa vây, các anh gục ngã. Biển của quê hương cuồng nộ đau thương...

Lầm lũi những con tàu ra khơi mờ trong sóng cuộn
Hoàng Sa dưới gót Tàu xâm lăng chờ trông réo gọi
Đời anh có xá gì hiểm nguy nợ sông núi thề
Tử sinh giữ thân mẹ bình yên mới về
Kìa xa đám tàu giặc bao vây bờ đảo cát vàng
Cuồng phong bão sóng nào ngăn anh liều thân với giặc
Hoàng Sa vốn máu thịt Việt Nam cổ di tích còn
Đoàn con quyết đâu để thù kia vọng manh cưỡng đoạt
Bình minh lên trên xanh mênh mông Biển của quê hương!
Đảo của quê hương ! Pháo vang giục giã
Cùng hạm giặc đắm, Nhật Tảo uy phong
Bùng cháy những chiến công sau cùng
Trùng khơi xa, quân Nam xông pha
Diệt Tàu xâm lăng, đạn thù bủa vây, các anh gục ngã  
Biển của quê hương cuồng nộ đau thương
Ôm xác những đứa con anh hùng