Friday, May 3, 2013

Hội Anh Em Dân Chủ - Brotherhood For Democracy

Hội Anh Em Dân Chủ có tên tiếng anh là Brotherhood For Democracy mới được thành lập qua mạng Facebook. Luật Sư Nguyễn Văn Đài là một trong những thành viên công khai xuất hiện. Quỹ TNLT tìm hiểu thêm và được LS Đài tiếp chuyện với chúng tôi.

Kính mời quý vị nghe luật sư Nguyễn Văn Đài nói về Hội Anh Em Dân Chủ.