Tuesday, May 14, 2013

Dã Ngoại Nhân Quyền với Binh Nhì - Nguyễn Tiến Nam

Kính mong quý vị nghe cuộc nói chuyện với binh nhì-Nguyễn Tiến Nam


Nguyễn Tiến Nam, người tham gia dã ngoại nhân quyền ở Hà Nội ngày 4,5-May 2013