Wednesday, April 24, 2013

Đã gần ngày xử Đinh Nguyên Kha mà luật sư và gia đình vẫn không được gặp.

Hôm nay ngay 24-4-2013 đã hơn 6 tháng anh Đinh Nguyên Kha bị công an bắt giữ, bà Nguyễn T Kim Liên quá nóng lòng chờ tin con mình nhưng không hề được thông tin gì từ tòa án và luật sư, cuối cùng bà phải lặn lội đi kiếm thông tin về con mình. Nay đã gần đến ngày xử mà vẫn chưa được gặp mặt con và luật sư cũng không được gặp Đinh Nguyên Kha để làm hồ sơ.
Kính mời quý vị nghe mẹ của Đinh Nguyên Kha kể chuyện sau khi lên Saigon kiếm thông tin về con mình ngày 24-4-2013.