Wednesday, February 6, 2013

Sớ Táo Quân 2013 Quỹ Tù Nhân Lương Tâm Thực Hiện

Ông táo quỹ TNLT về trời bị trễ vì GPS dẫn đường sai, ổng đánh chữ "cổng trời" lòng tự nhủ sẽ gặp Ngọc Hòang bên trong cái "Cổng Trời" ai ngờ đó là trại giam Cổng Trời! vì thế bây giờ mới đến nơi!. Xin Ngọc Hoàng tha thứ. Xin cảm ơn tất cả quý vị cộng tác, anh Minh USA, Thế Hòa, bác họa sĩ và các "nhà thơ"... đặc biệt cảm ơn quý vị lắng nghe bài sớ táo quân của quỹ TNLT, kính chúc quý vị một mùa xuân vui vẻ.