Monday, January 28, 2013

Người VN Ơi Đáp Lời Sông Núi

Người VN Ơi Đáp Lời Sông Núi nhạc và lời do ca sĩ Nguyệt Ánh trình bày. Video do Quỹ Tù Nhân Lương Tâm (QTNLT) thực hiện, đặc biệt có cuộc xử 3 nhà dân chủ blogger Điếu Cày, Tạ phong Tần, và blogger Anh Ba Sài Gòn; cuộc điện đàm giữa Phùng Mai với con của thầy giáo Đinh Đăng Định cùng một người vợ của 1 người công giáo bị sử tù ở Nghệ An.