Monday, July 9, 2012

Chị Bích Hợp kể chuyện gặp Bùi Hằng và tấm chân dung Nguyễn Văn Chung


PM: Khi chị nhận được tấm hình chân dung của anh Chung thì các cháu nghĩ thế nào?

BH: Cả nhà, họ hàng bà con ai cũng đến xem, ai cũng mừng hết, cảm ơn mấy anh ở trong quỹ đã quan tâm đến gia đình tôi, mẹ con bao nhiêu năm nay sống có mặc cảm là có chồng có cha phạm tội như vậy, ra ngoài đường cũng bị chính quyền phân biệt nên sống rất đơn độc, từ tháng 7 năm ngoái (2011) đến giờ gia đình nhận được sự quan tâm của quỹ TNLT về tinh thần và vật chất, quan tâm đến anh ấy trong tù thì mẹ con tôi mang ơn nhiều lắm, sống phấn khởi lạc quan hơn không như trước nữa. Các cháu vui lắm chúng nó mở xem (chân dung bố) hằng ngày anh à... Xin quý vị 2 phút nghe chị Hứa Thị Bích Hợp