Saturday, October 8, 2011

Nói chuyện với Huỳnh Ngọc Tuấn: Ưu tư và những trăn trở.

Phùng Mai thực hiện Phương Duy biên tập


Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn một cựu tù chính trị bị bắt năm 1992, ông thọ án đủ 10 năm cho đến năm 2002. Qua bàn tay họa sĩ T.T.Lân một thành viên trong quỹ TNLT, chúng tôi tặng ông bản chân dung này để tỏ lòng kính trọng một ngòi bút bén nhọn và bất khuất.  Theo như họa sĩ cho biết: Chữ "Viêt" chưa đánh dấu thì chỉ có hai dấu nặng và sắc. "Viết" thì ai cũng biết rồi, còn "Việt" chính là tên gọi của dân mình và cũng có nghĩa là vượt qua, vươn lên... tất cả đều là công việc và mục đích của ông Huỳnh Ngọc Tuấn, nhưng công việc ấy vẫn chưa xong!... Quỹ TNLT cũng hân hạnh được ông tặng hai tấm hình mới nhất của ông và cô con gái đầu lòng là Huỳnh Thục Vy, cũng là một ngòi bút sắc bén trên Đàn Chim Việt. Chúng tôi tin rằng không riêng gì nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn hài long với con gái mình mà quý vị sẽ hài long với một thiếu nữ VN xinh đẹp cả nội tâm và ngoại tâm.