Friday, July 8, 2011

Forgotten Vietnamese Prisoners Of Conscience

Trong dịp đối thoại nhân quyền của bộ ngoại giao và thương mại Australia với VN, Quỹ TNLT muốn lên tiếng cho những tù nhân lương tâm bị lãng quên, chúng tôi tìm hiểu và biết thêm được nhiều trường hợp rất bi đát,chúng tôi có được 2 danh sách gồm: 27 tù nhân người sắc tộc ở Đắc Lắc, và 54 tù nhân  ở  Đắc Nông và Gia Lai, qua LS Nguyễn Văn Đài người ở tù cùng với họ. Vì ngôn ngữ bất đồng nên họ rất nghèo khó, bị chà đạp từ nhà tù lớn đến nhà tù nhỏ, ls Đài đã viết thư đến các bộ ngoại giao các nước...và sẽ gởi đến bộ ngoại giao / thương mại Australia trong tháng này, ngoài ra ls Đài còn ngỏ lời với  quỹ TNLT xin ủng hộ gia đình tù nhân lương tâm người thượng. Kính xin quý vị 6 phút nghe LS Nguyễn Văn Đài trình bầy