Saturday, February 5, 2011

Buổi họp mặt đầu tiên cuả Quỹ TNLT (POCF)

Luật pháp : 4 người trong BCH  phải thỏa mãn mọi thủ tục hành chánh của sở thuế vụ (Australian Taxation Office) và Khách Hàng Sự Vụ tiểu bang (Consumer Affairs Victoria) dưới danh xưng " Prisoners of Conscience Fund" số đăng bộ ABN 35 063 384 534, tài khoá bắt đầu vào tháng 07 hằng năm. Tất cả 4 người trong BCH bắt buộc phại chịu trách nhiệm chung về luật thuế, nếu sở thuế yêu cầu Intervention Order. Chọn logo : Trong 5 logo vào chung kết, tất cả anh chị em có mặt đều đi đến quyết định chọn logo (số 5). Tức logo mang hình ảnh của gông cùm đang xiềng xích đôi bàn tay, và hình ảnh những bàn tay khác từ trên đưa xuống góp sức nâng đỡ đôi tay bị cùm gông, tổng hợp các bàn tay là tinh thần đoàn kết, và là ngọn đuốc đấu tranh đốt phá gông cùm đầy hào hùng và quyết tâm. Nhân đây, các anh em QTNLT xin chân thành gởi lời cám ơn đến hoạ sĩ  Người Về Hưu, chúc bác nhiều sức khoẻ... Đêm văn nghệ gây quỹ : trường ca " Oan khúc người tù Kiên Giang" cuả người tù bất khuất Nguyễn Hữu Cầu sẽ được trình diễn lồng với hoạt cảnh trong đêm hôm ấy  ... đọc tiếp