Sunday, January 2, 2011

Những phù hiệu chọn lọc của quỹ Tù Nhân Lương Tâm

Đã từ lâu, quỹ Tù Nhân Lương Tâm không có phù hiệu (logo) và letter head nên tất cả thư từ chúng ta gởi đến các cấp chính quyền Australia đều không có biểu tượng cho một tổ chức. Qua sự đóng góp ý kiến đợt đầu, chúng tôi đã chọn ra 4 phù hiệu được nhiều người ưa thích để quý vị xem, ban điều hành quỹ TNLT sẽ chọn một trong biểu tượng này trong một ngày gần đây, kính mong quý vị ghé vào đây xem và cho biết ý kiến.