Monday, November 29, 2010

Hỏi thăm chị Tuyết Mai là vợ Thầy giáo Vũ Hùng

Quỹ Tù Nhân Lương Tâm vừa hỏi thăm chị Tuyết Mai là vợ Thầy giáo Vũ Hùng. Kính mong quý vị nghe chị kể chuyện về chồng chị trong thời gian vừa qua.

Hình thầy giáo Vũ Hùng được chiếu lên màn hình phía bên ngoài toà án ngày 7/10/2009