Monday, October 18, 2010

Công an khống chế các anh em dân chủ vào ngày blogger Điếu Cày ra tù

Hôm nay 19-10-2010 Blogger Điếu Cày tức Nguyễn Văn Hải ra tù, công an đã phong toả khắp nơi bắt giam rất nhiều người và thông tin sai cho chị Dương Thị Tân để nhằm mục đích đánh lạc hướng các anh em dân chủ. Đi đón anh Blogger Điếu Cày hôm nay cười ra nước mắt, hôm qua công an đưa tin là anh Điếu Cày đang ở số 4 Phan Đăng Lưu, sáng nay họ bảo đưa anh về Z30A làm thủ tục, có tin là họ đưa anh về Cà Mau, cũng có nhóm bảo là họ thả anh ngay tại phường, các anh em chia nhau ra từng nhóm đi kiếm, không biết anh Điếu Cày nay đang ở đâu? Quỹ TNLT nhờ người mua chiếc điếu cày làm quà vẽ chữ HS-TS-VN, bên kia là chữ Quỹ TNLT mến tặng anh Nguyễn văn Hải. Bọn công an nhào vô xem cấm người viết chừ này.


Xin nghe anh Nguyễn Ngọc Quang kể 
 Xin nghe chị Dương Thị Tân vợ anh Điếu Cày kể