Thursday, September 2, 2010

Sự hà khắc của tù cộng sản qua lời kể của tù chính trị

 
Trong tù họ hành hạ tù nhân chính trị, ví dụ như tội ác của ông Lại Xuân Hùng, giám thị trưởng K3 từ tháng 9 năm 2001 bắt chúng tôi xài chung một lưỡi lam; khiến 8 anh em trong chúng tôi lây bệnh sida mà chết. Họ còn bắt lao động theo chỉ tiêu, nếu làm không đủ thì bị đọc lệnh chống và bắt đi cùm. Cùm trong nhà biệt giam rất nhỏ, trong đó có cái bô đi tiêu tiểu trong đó."