Friday, July 16, 2010

Từ Địa Ngụ Trở Về: Vẫn Kiên Cường

Nguyễn Ngọc Quang
Đồng Nai ngày 15/07/2010
 
Trước đây, khi nói chuyện về Anh, Mục sư Ngô Đắc Lũy và tôi thương gọi Anh là Nelson Madela. Nhưng nay, tôi không gọi Anh là Nelson Mandela nữa, mà tôi gọi Anh là TRƯƠNG VĂN SƯƠNG, vì Anh đã phá vỡ kỷ lục ở tù trước đây do ông Nelson Mandela nắm giữ. Anh chỉ thua một người duy nhất - cũng là người Việt Nam : Đại Úy Nguyễn Hữu Cầu ! Thật là một kỷ lục đáng tủi hổ cho lịch sử nước Việt ! Kỷ lục về sức chịu đựng sự tàn bạo, man rợ của một chế độ từng tồn tại trong lịch sử nước Việt ! Quý vị vui được không? Có tự hào được không khi người Việt của mình nắm giữ kỷ lục đó? Câu trả lời xin dành cho tất cả mọi người. Đọc tiếp...