Monday, June 7, 2010

Thăm hỏi anh Nguyễn Bắc Truyển và thông tin về tù chung thân Nguyễn Hữu Câu

Nghe anh Nguyễn Bắc Truyển nói chuyện và thông tin về một tù chung thân Nguyễn Hữu Cầu

Một chút cảm động qua giọng nói khi anh nói đến vợ anh muốn đi tu, niệm phật ... sau khi anh ra tù.

Được anh cho biết, nay anh đã ổn định vì thế anh còn đang sắp xếp cho gia đình tù nhân Nguyễn Hữu Cầu được có phương tiện thăm nuôi anh trong tù, quà do quỹ TNLT biếu anh có thể dành cho các tù nhân khác, nếu vợ anh không nhận.

Anh Nguyễn Hữu Cầu là một sĩ quan QLVNCH chỉ vì sáng tác nhạc mà bị án tử hình, sau giảm xuống chung thân, 28 năm nay không hề được cứu xét .

Nghe cô Nguyễn Thị Anh Thư nói về cha mình là anh Nguyễn Hữu Cầu, bị kết án tử hình nay là chung thân.