Monday, August 20, 2018

Tổng kết hằng năm báo cáo tài chánh 2017Tại Maribyrnong - Victoria

Bắt đầu 7.10pm
Hiện diện; Phùng Mai, Bé Hai, Ngọc Tân, Huy Tống, Chu Sinh, Quang Duy, Xuân Trang, Mai Linh, Uyên Di, Lê Phú, Viễn Trình, Đức Trần
1. Báo cáo sinh hoạt/ tài chánh (xin xem hình đính kèm báo cáo)
2. Trình bày việc làm cụ thể của mỗi vai trò
- Anh Phùng Mai là Hội Trưởng với các công việc tìm hiểu các tù nhân lương tâm mới, liên lạc với họ để nâng đỡ, ủng hộ tinh thần. Hiện giờ công việc này đang cần người giúp gánh đỡ.
- Sau khi tìm hiểu về người tnlt, Hội Trưởng PM đưa thông tin qua cho anh Huy Tống là thủ quỹ để chuyển khoản tài chánh
- Thực hiện các cuộc trò chuyện với những tnlt đã nhận được sự giúp đỡ, với sự đồng ý của họ, anh PM đưa vào trang web của QTNLT để cập nhật thông tin cho các thân hữu của quỹ.
- Anh Huy Tống cũng trình bày công việc của mình và sắp tới anh sẽ làm một database hầu kiểm soát và giúp cho việc quyết định gởi tiền cho tnlt một cách công bằng và hiệu quả hơn.
- Uyên Di là thư ký đã ít nhiều giúp kêu gọi sự hợp tác của các ca sĩ địa phương trong các hội chợ Tết cộng đồng. Anh Viễn Trình là thân hữu của QTNLT và là người sinh hoạt thường xuyên với thành phần ca sĩ, nên sự đóng góp của anh Viễn Trình cũng cần được ghi nhận trong việc sắp xếp cho sự tham gia của các ca và nhạc sĩ ở các buổi gây quỹ hội chợ Tết cộng đồng. Trong thời gian qua cô Uyên Di chưa thật sự có giờ để tham gia một cách năng nỗ nhưng sau tháng 10.2018 sẽ làm việc nhiều hơn với anh Phùng Mai.
Sẽ có video record do anh PM thực hiện trên website của QTNLT.
3. Bầu lại BCH: vì tình hình thiếu nhân lực trầm trọng nên vẫn giữ nguyên các chức vụ cũ.
4. Tổ chức BBQ cảm ơn các thân hữu đã giúp đỡ QTNLT trong công việc gây quỹ
- Cả nhóm đồng ý sẽ tổ chức vào 1 cuối tuần tháng 11, tại công viên Canning vùng Avondale Heights
- Cô Mai Linh và Uyên Di sẽ đảm trách công việc này.
5. Ra mắt sách của cô Thanh Nghiên
Sau những bàn bạc thiệt hơn xét trên các mặt:
- Kinh phí in ấn
- Nếu không in, kinh phí chuyển tải từ một nơi khác
- Tạo tiếng vang bằng kết quả cụ thể là bao nhiêu người sẽ mua sách?
- Để được công bằng, trong tương lai nếu các tnlt khác có viết sách thì QTNLT bắt buộc cần phải thực hiện buổi ra mắt sách tương tự như nếu chúng ta làm cho cô Thanh Nghiên
- Công việc này không nằm trong khả năng (tài chánh lẫn nhân lực) và không thuộc vào mục tiêu của QTNL
- Đưa đến quyết định QTNLT sẽ không in hay ra mắt quyển sách NHỮNG MẢNH ĐỜI SAU SONG SẮT của Phạm Thanh Nghiên.
Cuộc họp kết thúc lúc 8.15pm
Biên bản họp ghi lại do cô Uyên Di