Monday, January 15, 2018

Hội chợ tết St Albans 14-1-2018.

Hội chợ tết St Albans 14-1-2018.

Hết lòng cảm ơn anh Định keyboard, Lâm Saxophone, Viễn Trình guitar,  chị Dung, Trang và Thiên An cùng các anh em khác đã đến gian hàng quỹ TNLT giúp ca hát và giúp việc quyên góp, chúng tôi  gọi là "góp một bàn tay". Công lao của mọi người đều có giá trị riêng và tác dụng khác nhau nhưng đã hợp thành sức mạnh chung, có thể đo lường được bằng con số $3238.95AUD. Điều này chứng tỏ trong khi vui xuân nhưng tất cả mọi người trong cộng đồng người Việt hải ngoại tại St Albans đã không quên quê hương VN, nơi người dân vẫn còn bị đọa đày bởi gông cùm cộng sản, người góp công kẻ góp của cho dù chỉ bằng giá trị bữa ăn, ly nước uống... đã góp vào thành con số xứng đáng này, chúng tôi cũng không thể quên nhắc đến 3 người tài trợ cho lệ phí ($700) gian hàng St Albans là cô thu Do $300, chị Lana Le $100 và Huỳnh Thục Vy $200. 

Nếu so sánh giữa năm nay và năm ngoái thì phải cộng thêm $600 do  3 người kể trên bảo trợ gian hàng vào số tiền góp được tại HCT $3238.95AUD. Vì thế:

Hội chợ tết St Albans năm nay 2018 Tổng cộng là $3838.95AUD . So với HCT năm ngoái 2017 quyên góp được $2962.15AUD.

Nhân tiện đây, quỹ TNLT mời gọi mọi người, những ai có khả năng ca hát trình diễn nghệ thuật trong khi vui chơi hội chợ tết, chúng tôi rất hân hạnh được quý vị đến gian hàng quỹ TNLT, chúng tôi có các nhạc sĩ đệm đàn cho quý vị trình diễn vui xuân.