Monday, May 8, 2017

Uyen Di với điệu múa và trang phục sắc tộc tây nguyên

Uyen Di với điệu múa và trang phục sắc tộc tây nguyên để góp vui cùng anh chị em thân hữu sau buổi họp quỹ Tù Nhân Lương Tâm tối Chủ Nhật 7/5/2017