Tuesday, September 27, 2016

Phỏng vấn LM Đặng Hữu Nam sau khi nộp đơn kiện Formosa

Sau hai ngày trời cùng hằng trăm người đến tòa án Kỳ Anh nộp đơn kiện Formosa, LM Đặng Hữu Nam đã dẫn phái đoàn 600 ngư dân đến "bãi rác lớn nhất VN" là công ty Formosa ngày 27-9-2016 để dâng lễ, sau đó trên đường về, LM Đặng Hữu Nam đã dành cho quỹ TNLT cuộc phỏng vấn này. kính mong mọi người dành 10 phút theo dõi.


Đã từ lâu quỹ TNLT thúc đẩy gia đình thợ lặn Lê Văn Ngày khởi kiện, chúng tôi đã có một ngân quỹ riêng cho gia đình ông Lê Văn Ngày nhưng gia đình ông Lê Văn Ngày đã không tiến hành việc đòi công lý cho chính mình, ngân quỹ này  sẽ hướng về việc khởi kiện Formosa do LM Đặng Hữu Nam đang theo đuổi giúp cho hằng trăm ngư dân. Kính mong quý vị tiếp tục ủng hộ việc làm này. Quý vị có thể vào trang web www .tnlt.net để ủng hộ, riêng những ai ở Australia có thể chuyển ngân trực tiếp hoặc vào ngân hàng ANZ deposit thì không bị mất lệ phí. Chúng ta hãy tiết kiệm hết sức để dành tất cả cho vụ kiện này.

Bấm DONATE để ủng hộ  tại trang web www .tnlt.net hoặc chuyển ngân vào account sau, vui lòng email cho chúng tôi để tiện việc thông báo Email: qtnlt.pocf@gmail.com
ANZ Bank BSB:013412
Account: 269282282
Account name: POCF Inc
Swift code ANZBAU3M