Thursday, January 22, 2015

Những Hình Ảnh Hỗ Trợ TNLT

Những hình ảnh hỗ trợ TNLT này không phải để đi xin tiền, nhưng để chứng minh với bọn CS rằng những người đi hỗ trợ và người nhận hỗ trợ không còn sợ cs nữa, chúng ta đã vượt qua sự sợ hãi mà sẵn sàng đứng lên đòi lấy lẽ phải cho chính mình, đòi lại cái quyền bất khả xâm phạm của người dân, chúng ta được phép làm từ thiện và nhận từ thiện trong những lãnh vực ít người quan tâm mà nạn nhân không phải là 1 người trong gia đình mà là cả nhà, nếu 1 thành viên trong gia đình trở thành người tù lương tâm thì cả nhà đều là nạn nhân. Từ đó suy ra cả cái xã hội VN là một nhà tù bao la.

Xem những Hình Ảnh Hỗ Trợ TNLT