Wednesday, June 4, 2014

Trần Thị Thúy Nga

Ôm con thơ dại trong lòng
Tình Mẹ, Tình Nước mênh mông đẹp vời  
Con ơi khôn lớn nên người:
Mẹ là Nước Việt, một đời dấn thân.