Monday, June 30, 2014

Lư Văn Bẩy một TNLT vừa được trả tự do

Chúng tôi vừa nhận được tin ông Lư Văn Bẩy một TNLT vừa được trả tự do, trước khi bị bắt ông có bút hiệu là Trần Bảo Việt và đã viết nhiều về bất công xã hội và chính sách của ĐCSVN đối với Trung Quốc, nay được ông dành cho buổi nói chuyện như sau.

Kính mong quý vị bấm vào đây để nghe