Monday, February 3, 2014

MELBOURNE LẠC QUYÊN - QÙA TẾT CHO TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

Hôm 2-2-2014 tại Chợ Tết Footscray Victoria Úc các anh chị Quỹ Tù Nhân Lương Tâm cám ơn ông đi qua cám ơn bà đi lại xin giúp tù nhân lương tâm Việt Nam. Xin gởi bạn đọc ít bức hình hôm đó và vài suy nghĩ.