Thursday, August 15, 2013

Được tin ông Vi Đức Hồi bị kỷ luật, chúng tôi liên lạc với chị Hoàng Thị Tươi là vợ để tìm hiểu.

Kính mong quý vị bấm vào nút này để nghe chị Tươi kể chuyện