Saturday, August 24, 2013

Phái Đoàn quỹ TNLT du lịch Darwin tiểu bang Northern Territory

Trong tinh thần gây quỹ hỗ trợ các TNLT VN. Anh Bửu là thành viên quỹ TNLT đã đứng ra tổ chức du lịch để gây quỹ. Kính mong quý vị xem tường trình vắn tắt các khung cảnh Darwin như lễ tưởng niệm Long Tân của quân đội hoàng gia Úc tại Darwin, trại cua và nông trại sản xuất trái cây.