Monday, April 15, 2013

Ép cả tù nhân ký tên đồng ý vào bản dự thảo sửa đổi hiến pháp của đảng cộng sảnHiện nay trong các trại tù tại Việt Nam, bản dự thảo sửa đổi Hiến Pháp tự biên tự diễn của đảng CSVN cũng đã được đưa vào tận từng buồng giam để ép buộc các tù nhân phải ký tên đồng ý. Mặc dù những người này đang bị mất quyền công dân, hiện đang phải sống trong nhiều lớp rào gai và tường cao bao bọc, không biết những gì đang xảy ra ngoài xã hội... Trong đó có nhiều tù nhân bị giam giử cả chục năm, thậm chí hàng chục năm như tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu bị giam đến 37 năm, vậy mà đảng CSVN cũng 'không quên'  để tận dụng và ép buộc họ ký tên, để gọi là cho có số lượng "đồng ý, đồng thuận" nhằm mục đích đánh lừa dư luận trong nước và quốc tế. Xem tiếp...