Wednesday, March 13, 2013

Thơ gởi anh Nguyễn Đắc Kiên

Cho dù anh Nguyễn Đắc Kiên chưa bao giờ là một tù nhân lương tâm có bản án cụ thể, tuy nhiên anh em trong quỹ TNLT nhận thấy sự "vượt ngục" về trí tuệ và tinh thần của anh qua "Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng" vừa qua, đồng thời Thơ và thư gởi các bạn và trả lời phỏng vấn của anh... Chúng tôi quỹ Tù Nhân Lương Tâm tin rằng lương tâm của anh đã bị tù rất lâu và đã đến lúc phải bẻ gẫy gông cùm. Xin hân hạnh gởi đến anh tấm họa chân dung và đôi vần thơ tâm sự.
Chân Dung Nguyễn Đắc Kiên do quỹ TNLT thực hiện

Tôi biết Việt Nam vốn một nhà tù lớn
Nên anh sẵn sàng vào tù nhỏ cứu tự do
Chí chim bằng sao yên trong phận ngựa thồ
Phải bức phá, bay cao dù trả giá
Trong công việc, anh chứng kiến bao nghiệt ngã
Những bất công vây bủa đất nước ta
"Lề phải" ngậm câm, tròn trách vụ ngựa già
Ngày ngày kéo loan xa cho Phủ Chúa  Đọc tiếp...