Thursday, March 14, 2013

Gởi đến em vạn đóa hoa yêu thương nhân ngày sinh nhật 13/03


Hôm nay ngày 13/03, là một ngày bình thường trong số 365 ngày trong năm, nhưng lại là một ngày đặc biệt trong số những ngày đặc biệt: là ngày sinh của một bông hoa tươi đẹp có tên Đỗ Thị Minh Hạnh. Đọc tiếp...