Monday, January 28, 2013

Giọt Lệ Sầu Cho Quê Hương

Giọt Lệ Sầu Cho Quê Hương do nhạc sĩ Vô Danh sáng tác, được trình bày bởi ca sĩ Nguyệt Ánh. Video thực hiện bởi Quỹ Tù Nhân Lương Tâm, đặc biệt có cuộc điện đàm giữa Phùng Mai và tù nhân Phạm Thanh Nghiên, cảnh công an đàn áp dân, và đánh đập dã man 1 phụ nữ ở Văn Giang.