Wednesday, May 2, 2012

Chị Dương Thị Tân nói về trường hợp Blogger Điếu Cày

PM Nhân tiện đây chúng tôi có một câu hỏi tương đối tế nhị, nếu chị nhận thấy khó trả lời thì cứ việc từ chối

DTT Cứ hỏi đi nếu không khó thì tôi sẽ trả lời

PM Tất cả các cơ quan ngôn luận họ đều nói chị là người vợ cũ của anh Nguyễn Văn Hải

DTT Chính xác ạ

PM Câu hỏi là tại sao chị là người vợ cũ mà chị lại tranh đấu rất là mãnh liệt cho anh Nguyễn Văn Hải thưa chị?