Friday, January 6, 2012

Thư của LS Nguyễn Văn Đài và anh Nguyễn Bắc Truyển gởi quỹ TNLT

Nguyễn Văn Đài
Hà nội, ngày 4 tháng 1 năm 2012.
Trong giờ phút đón Giao thừa của Tết cổ truyền và một mùa Xuân mới, xin Quí anh chị hãy dành chút thời gian cầu nguyện cho những người tù lương tâm đang trong cảnh ngục tù. Xin tình yêu thương của Thiên Chúa sưởi ấm và an ủi họ trong cảnh nhà tù lạnh lẽo, xin Ơn lành và quyền năng của Thiên Chúa giải cứu họ khỏi cảnh ngục tù trong năm 2012.