Thursday, October 27, 2011

Hổ Trợ Gia Đình Tù Nhân Lương Tâm Ê Đê đợt 3

Hỗ trợ các tù nhân lương tâm người Ê đê đợt 3 gặp nhiều khó khăn, một số người đã nghi ngờ người chuyển quà của quỹ TNLT là công an gài bẫy, họ đã từ chối vì trước đây chồng họ đã bị an ninh đưa gạo và tiền đến dụ dỗ và gài bẫy để chụp mũ họ và đã bị bắt đem vào tù. Chúng tôi đã gọi về những người này mặc dù đã được giới thiệu trước nhưng  chúng tôi cũng trải qua tất cả mọi khó khăn tương tự như người chuyển quà đã trải qua là họ (reject call) không nhận điện thoại người lạ gọi.  Đây là những mẩu tin trao đổi của người chuyển quà với quỹ TNLT. Chúng tôi được biết gia đình Y Yuan Bya rất là đáng thương, nhưng khi tìm gặp thì quá nhiều trở ngại khiến chúng ta nản lòng, vì họ không tin ai cả, đặc biệt là không tin người Kinh! Qua đó ta biết được ai đã gây chia rẽ tình đoàn kết dân tộc?.