Monday, August 1, 2011

Quỹ TNLT đến với tù nhân người Ê Đê Ban Mê Thuột

Trong dịp đối thoại nhân quyền của bộ ngoại giao và thương mại Australia với VN. Quỹ TNLT biết thêm được nhiều trường hợp rất bi đát gồm 27 tù nhân người sắc tộc ở Đắc Lắc, và 54 tù nhân  ở  Đắc Nông và Gia Lai qua LS Nguyễn Văn Đài người ở tù cùng với họ. Vì tù nhân bị giam ở trại Nam Hà miền bắc trong khi gia đình ở tây nguyên nên rất khó khăn cho gia đình đi thăm nuôi. Chúng tôi đã tìm cách thay mặt gia đình họ để thăm nuôi chồng con họ trong tù đồng thời cũng có quà an ủi gia đình các tù nhân. Kính mời qúy vị vào đây để xem hình và nghe đồng bào người Ê Đê nói chuyện với quỹ TNLT.