Wednesday, May 4, 2011

Email của bác TT Lân

Thư bác TTLân viết ai cũng cảm động, đây không phải là lần đầu chúng ta nhận thấy điều ấy, sự chất phát qua lời bác viết, qua công việc bác làm mà nhiều người quý mến, cá nhân tôi luôn tâm niệm rằng: Nếu tôi có thể làm điều gì thúc đẩy dân chủ cho Việt Nam trong khả năng mình, dù rằng điều bé nhỏ nhất tôi cũng rất hãnh diện và sẽ không bỏ qua. Những điều bác TTLân đã làm và nhiều anh em trong quỹ TNLT hưởng ứng đã trùng hợp với tâm niệm của tôi, khiến cá nhân tôi rất xúc động, nhưng bác cũng lồng vào được những nụ cười cho người đọc vì tưởng tượng bác phải "khắc phục khó khăn" để đánh dấu tiếng Việt, phải đút lót cho mấy đứa cháu, mãnh lực của đồng tiền làm công việc trôi chảy, viết mấy dòng mà mất mấy tiếng đồng hồ... Thật khổ cho thân già quá, cứ phải nặng lòng với dân chủ cho VN. Xin phép được copy Email của bác vào trang blog của quỹ TNLT để làm kỷ niệm nhé.