Friday, February 18, 2011

Tiệc Cưới Nhân Quyền?

Phùng Mai

- Như vậy cô quen anh Quyền trước khi vào tù hay sau khi ra tù?

- Không tôi chưa quen ai trước khi vào tù cả, chỉ sau khi ra tù thì các anh em đến thăm tôi, sau này thì chỉ còn mỗi mình anh Quyền đến thăm thôi, anh ấy chở Công Nhân đi thăm các bác như bác Vũ Cao Quận, bác Nguyễn Thanh Giang, mà đường vào nhà bác Thanh Giang khó đi lắm, phải hỏi hết người này đến người khác, gặp hai đứa này thì bác Thanh Giang vui lắm, còn hai đứa thì cứ khoe, chính  bác Thanh Giang là điểm hẹn tình yêu của chúng cháu, thế là bác vui lắm. Đọc tiếp...