Monday, January 17, 2011

Nỗi Cảm Xúc Về Một Người Tù Bất Khuất

Cát Vân
Melbourne, Australia

Tôi ao ước ngày anh ra tù, tôi sẽ là người được choàng một vòng hoa vào cổ anh như chào đón một anh hùng thắng trận trở về. Chiến trường ở đây không đánh bằng vũ khí súng đạn, mà vũ khí của anh là khí phách của một con người không chấp nhận bất công. Tôi ao ước ngày anh ra tù tôi là người được đi cùng anh để tôi được nói với mọi người như để vinh danh một thể xác héo gầy nhưng có một nghị lực phi thường....Nhưng anh luôn vững tin yêu đời, ca hát làm thơ và cả hát châm biếm giúp vui các bạn tù để quên đi cái nghiệt ngả của cảnh tù đày. “Theo bên anh có cái ... đài kè kè, Theo bên anh có cây súng ... AK”