Thursday, November 18, 2010

Cộng đồng người Việt Tự Do Úc Châu bênh vực cô Phạm Thanh Nghiên

Cộng đồng người Việt tự Do Úc Châu vừa qua đã có cuộc vận động với chính phủ Úc về vụ việc Cồn Dầu, phái đoàn của cộng đồng người Việt Úc Châu cũng đồng thời lên tiếng kêu gọi chính phủ Úc qua bộ ngoại giao lên tiếng bênh vực ký giả Trương Minh Đức và cô Phạm Thanh Nghiên.  Chúng tôi gọi về gia đình cô Phạm Thanh Nghiên để thông báo tin này, cũng là để bầy tỏ lòng quan tâm của cộng đồng người Việt Úc Châu đối với gia đình cô Nghiên. Kính mong quý vị bấm vào đường dẫn trên để có thể xem thư bộ trưởng di trú Úc Chris Bowen viết cho bộ trưởng ngoại giao Kevin Rudd và cũng để nghe mẹ cô Nghiên cảm ơn sự quan tâm của cộng đồng chúng ta. Có một điểm đáng chú ý là tên của hai tù nhân được ông bộ trưởng di trú viết có cả dấu tiếng Việt, thông thường thì họ viết không bỏ dấu, phải chăng ông có một cảm tình đặc biệt với cộng đồng chúng ta?