Wednesday, October 13, 2010

Nói chuyện với cựu tù nhân Nguyễn Bắc Truyển về 4 tù nhân chính trị

Mỗi lần quý vị nhận được email của Phùng Mai toàn là tin buồn, phẫn nộ và còn tệ hơn nữa là xin tiền cho quỹ TNLT!!! Hy vọng email này không đến nỗi tệ. Hôm trước anh Lê Minh có hỏi tôi về hai tù nhân Hồ Long Đức và Nguyễn Long Hội hiện nay ra sao? Quỹ TNLT đã liên lạc với anh Nguyễn Bắc Truyển để tìm hiểu. Xin quý vị nghe anh Nguyễn Bắc Truyển nói về hai tù nhân trên và nói về hai tù nhân khác chưa ai biết tên là Đinh Quang Hải và Huỳnh Hữu Châu, ngoài ra còn nghe anh Truyển kể về công việc hiện tại của anh, một người vừa ra tù còn trong vòng quản chế mà hết lòng giúp đỡ các cựu tù nhân, còn làm thương mại được như thế quả là một đóng góp rất tích cực, mong quý vị đón nghe.