Friday, September 3, 2010

Nghe anh Nguyễn Bắc Truyển thất vọng về ngày 2-9

Sự lên tiếng của LS Cù Huy Hà Vũ trong dịp 2-9 cũng chỉ làm chúng ta nguôi ngoai cơn giận và rồi cũng để lại tràn đầy thất vọng sau ngày này vì những tù nhân được công luận nhắc nhở đến là Nguyễn hữu Cầu và Trần Văn Thiêng, cả hai đều không được tự do, cá nhân tôi cũng nóng lòng không kém nên hỏi thử anh Nguyễn Bắc Truyển, người tin rằng anh Cầu và Thiêng được thả trong đợt này. Cựu tù nhân Nguyễn Bặt Truyển chia sẻ là "niêm hy vọng tan theo mây khói"