Wednesday, September 22, 2010

Cựu tù nhân Nguyễn Ngọc Quang bị du đãng hành hung

Anh Nguyễn Ngọc Quang, thành viên khối 8406 vừa bị du đãng tấn công rất giã man lúc 7:30 tối, ngày 18-9-2010 . Chúng tôi đã gọi về hỏi thăm sức khoẻ và tìm hiểu sự việc, rất mong quý vị 11 phút nghe anh Nguyễn Ngọc Quang tường thuật. Những hình ảnh hết sức đau đớn có thể gây sợ hãi cho nhiều người, cho nên anh Quang dành quyền đặc biệt cho khối 8406 nhận xét và phổ biến, quỹ TNLT sẽ phổ biến các hình ảnh này sau khi được phép .

Nghe anh Nguyễn Ngọc Quang tường thuật