Sunday, June 27, 2010

Quỹ Tù Nhân Lương Tâm tròn một tuổi

Phương Duy

Quỹ TNLT là hậu thân của Hội Bảo Vệ Trần Khải Thanh Thủy ra đời 3 năm trước đó. Khởi đi từ những bài viết châm biếm và phê phán nhân vật Hồ Chí Minh từ trong nước gửi ra dưới các bút danh Nguyễn Thái Hoàng, Nguyễn Nại Dương, Nguyễn Quý Dân, Võ Quế Dương... vào những năm 2004, 2005 trên trang mạng www.danchimviet.com tiền thân của www.dcvonline.net bây giờ. Những bài viết đã gây sóng gió trên mạng cả trong lẫn ngoài nước vào lúc đó. Ai cũng biết, sớm muộn gì CSVN cũng tìm ra tác giả của những bài viết ấy. Quả nhiên, sau đó tung tích tác giả đã bị lộ. Ðó là một nhà văn nữ: Trần Khải Thanh Thủy đang sống tại Hà Nội. Ðúng như mọi người tiên đoán, TKTT sau đó quả nhiên đã phải bước chân vào chốn lao tù không được xét xử với thời gian là 9 tháng 10 ngày. Đọc tiếp...